Diensten

Stoomketels

Reiniging

De basis van energiezuinig stoken is en blijft de staat van de ketel. Als de stoomketel vervuild raakt neemt het rendement vlug af en gaat er veel kostbare energie verloren. Omtrent veiligheidsredenen dienen stoomketels periodiek gekeurd te worden door een daarvoor bevoegde partij. C&R Group kan voor u de periodieke reiniging verzorgen. Wij reinigen de ketel inwendig met water onder hoge druk, waarvoor speciale spuitkoppen en nozzles worden gebruikt. Ten slotte wordt de spuitleiding opengemaakt en gecontroleerd.

Hardnekkige vervuiling

Bij hardnekkige vervuiling door bijvoorbeeld kalk koppelen wij de stoomketel aan een extern circulatiesysteem. Via dit systeem spoelen wij met een reinigingsmiddel net zo lang door de ketel tot alle vervuiling is opgelost. Daarna spoelen wij gehele systeem grondig na met schoon water. Het vrijgekomen afvalwater wordt door ons afgevoerd conform de Wet Milieubeheer (WM).

Na de reiniging worden de stoomketels voorzien van een sticker waarop de laatste behandeldatum staat vermeld.