Diensten

Inspecties & Monsters

Bij klachten over het binnenklimaat of bij specifieke gezondheidsklachten waarbij het vermoeden bestaat dat er sprake is van luchtvervuiling kunnen wij door het uitvoeren van een inspectie (evt. met microbiologisch onderzoek) de oorzaak proberen te achterhalen. Dat maakt een doelgerichte aanpak van het probleem mogelijk.

De ARBO- wetgeving en de HACCP-voorschriften stellen steeds hogere eisen aan de hygiënische conditie van het klimaatbeheersingssysteem. Het is dan ook van belang dat uw klimaat technische installatie regelmatig wordt gecontroleerd.

Dit kan door middel van:

  • Endoscopische- en robotinspectie;
  • Monsterafname;
  • Microbiologisch onderzoek.

Meer lezen