Diensten

Boilers

Boilers technisch reinigen

Het waarborgen van de veiligheid en het voldoen aan de geldende regelgeving zijn niet de enige redenen om uw boiler technisch te laten reinigen. Boilers vragen om een periodieke onderhoudsbeurt om deze optimaal te laten functioneren. C&R Group reinigt de boiler op een professionele en grondige manier. Op deze manier blijft uw boiler qua veiligheid, efficiency en milieuvriendelijkheid zo hoog mogelijk scoren.

Door reiniging neemt de warmteoverdracht toe, waardoor de boiler sneller opwarmt en minder energie gebruikt.

Hoe voeren wij het uit?

Bij de boilerreiniging wordt de boiler aan een extern circulatiesysteem gekoppeld. Via dit systeem spoelen wij een reinigingsmiddel door het apparaat, net zolang tot alle vervuiling is opgelost. Daarna spoelen wij het gehele systeem grondig na met schoon water. Het vrijgekomen afvalwater wordt door ons afgevoerd conform de Wet Milieubeheer (WM).

Certificering

Na de reiniging ontvangt u een certificaat en een rapport, zodat uw bedrijf aantoonbaar voldoet aan de gestelde eisen.