Diensten

Waterleidingsystemen

Reinigen en desinfecteren van uw leidingnet

Uw leidingnet kan besmet raken met bijvoorbeeld legionella. Onze medewerkers kunnen op verschillende wijzen desinfecteren, afhankelijk van de situatie. Dit kan thermisch (met heet water) of chemisch. Beiden methoden kennen een bepaalde tijdsduur maar u bent daarna wel van het probleem af!

C&R is gespecialiseerd in het verwijderen van biofilm, kalk, ijzer- en mangaan aanslag uit (drink)waterleidingsystemen. Behalve de legionellabacterie (die tussen de 30° en 60° graden Celsius het beste gedijt) brengen vervuiling van onder andere kalk, ijzer, vet, virussen, bacteriën en schimmels ook het risico met zich mee in het water pijpleidingsysteem terecht te komen. Deze bacterievormen scheiden een stof af die een zogenaamde biofilm vormt, een slijmlaag in de leidingen. Wanneer bacteriën zich eenmaal nestelen in deze slijmlaag, is het zeer moeilijk ze te verwijderen en vermeerderen ze zich explosief. Wees er dus op tijd bij!